TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Plant Planet Oy Ab
Y-tunnus: 2919257-9
Osoite: PL 34
Postinumero: 00131
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 020 7569 200
Sähköpostiosoite: [email protected]

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Plant Planet Oy Ab
Nimi: Milla Westerling
Y-tunnus: 2919257-9
Osoite: PL 34
Postinumero: 00131
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 020 7569 200
Sähköpostiosoite: [email protected]

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Plant Planet Oy Ab
Nimi: Milla Westerling
Y-tunnus: 2919257-9
Osoite: PL 34
Postinumero: 00131
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 020 7569 200
Sähköpostiosoite: [email protected]

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Lähettää uutiskirjeitä ja muuta tietoa, laatia tilastoja, tehdä asiakas- ja markkinatutkimuksia, käsitellä asioita asiakaspalvelussa ja käyttää tietoja muuten toimintaamme liittyen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Rekisteröityneiden tietoja kerätään ja käsitellään rekisteröityneen suostumuksella.

6. Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, Postin vastaanottajan nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Postiosoite.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes rekisteröitynyt haluaa poistaa tietonsa rekisteristä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

14. Päivittäminen
Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta, ja julkaisemme päivitetyn selosteen aina kotisivuillamme. Tämä seloste on päivitetty viimeksi 25.6.2019.